top of page
skisse.png

3 ROM

KONKURRANSEUTKAST /                  MUSEUM PÅ FINNSKOGEN

PROSJEKTPERIODE : 2017

STED : SVULLRYA, FINNSKOGEN

Naturen virker som et bindeledd mellom generasjoner, noe essensielt vi deler med de som levde før oss. I motsetning til det menneskeskapte lar den seg ikke umiddelbart tidfeste. Derfor har naturen en selvfølgelig plass i et museum hvor det gamle og det nye skal finne et felles festepunkt. Prosjektet fokuserer på dette samspillet, der tiden kommer til uttrykk gjennom den nye arkitekturen, de eldre gjenstandene og den tidløse naturen. Disse tre størrelsene blir derfor eksponert i relasjon til hverandre på ulike måter gjennom hele museet. 

bottom of page