3 rom / museum på Finnskogen

Konkurranseutkast

Naturen representerer noe tidløst. I motsetning til det menneskeskapte lar den seg ikke tidfeste, i den forstand at naturen reproduserer seg selv. Den virker som et bindeledd mellom generasjoner, noe essensielt vi deler med de som levde før oss. I prosjektet muliggjøres et samspill mellom det nye, det gamle og det tidløse, representert av arkitekturen, utstillingen og naturen. Disse tre størrelsene blir derfor eksponert i relasjon til hverandre på ulike måter gjennom hele museet.

 

Prosjektperiode: høsten 2017

Sted: Svullrya, Finnskogen

Materialer: massivtre og stål