top of page
11.jpg

ATLAS  OVER

TRONDHEIM

LITTERÆRE BENKER

OPPDRAGSGIVER : LITTERATURHUSET I TRONDHEIM / TRONDHEIM KOMMUNE

PROSJEKTPERIODE : 2016

STED : TRONDHEIM

I Atlas over Trondheim fikk 11 steder i byen hver sin benk med hver sin stedsspesifikke tekst skrevet av forfattere med tilknytning til Trondheim. Prosjektets mål var å synliggjøre litteraturen i byen og vise hvordan disse størrelsene kan samhandle. Byen former litteraturen og litteraturen kan forme byen. Prosjektet var et samarbeid med Beate Bjørnerud og Grete Schia Kaasa. Forfatterne som bidro var Asieh Amini, Eva Furseth, Nina Elisabeth Grøntvedt, Idar Lind, Markus Lantto, Erlend Loe, Fredrik Skagen, Carl Frode Tiller, Arild Vange og Margrethe Aas. 

bottom of page