top of page

3 rom / museum på Finnskogen

Konkurranseutkast

skisse_2.jpg

Naturen virker som et bindeledd mellom generasjoner, noe essensielt vi deler med de som levde før oss. I motsetning til det menneskeskapte lar den seg ikke umiddelbart tidfeste. Derfor har naturen en selvfølgelig plass i et museum hvor det gamle og det nye skal finne et felles festepunkt. Prosjektet fokuserer på dette samspillet, der tiden kommer til uttrykk gjennom den nye arkitekturen, de eldre gjenstandene og den tidløse naturen. Disse tre størrelsene blir derfor eksponert i relasjon til hverandre på ulike måter gjennom hele museet. 

Prosjektperiode: høsten 2017

Sted: Svullrya, Finnskogen

Materialer: massivtre og stål

Fasadeperspektiv_1_uten_ramme.jpg
perspektiv_2_u_ramme.jpg
perspektiv_1_u_ramme.jpg
Perspektiv_3_edited.jpg
Snitt_1_2_2.jpg
171104_plan_1_200_2.jpg
bottom of page