3 rom / museum på Finnskogen

Konkurranseutkast

1/5

NATUREN REPRESENTERER noe tidløst. I motsetning til det menneskeskapte lar den seg ikke tidfeste, i den forstand at naturen reproduserer seg selv. Ved å synliggjøre naturen i prosjektet, muliggjør vi et samspill, mellom det nye og det gamle, representert av arkitekturen og utstillingen, samtidig som vi framhever noe essensielt som vi deler med de som levde før oss. Disse tre størrelsene, naturen, arkitekturen og utstillingen, blir derfor eksponert i relasjon til hverandre på ulike måter gjennom hele museet.