top of page
120_vind_1.png

DITT MIKROKLIMA

ER LEVERT AV...

KONKURRANSE

FUTUREBUILT + 120 HOURS

1. PREMIE

PROSJEKTPERIODE : 2015

STED : OSLO

120_sol_1.png

ARKITEKTUR ER KLIMA. Bygningens fundamentale oppgave er å lage et levelig mikroklima for mennesker. Dette prosjektet foreslår å tilføre hvert enkelt av Futurebuilts forbildeprosjekter en relevant paviljong for slik å vise hvordan et mikroklima skapes av enkle arkitektoniske elementer. 

 

Her skal folk få oppleve hvert enkelt prosjekts aktuelle problemstillinger, for eksempel  temperatursvingningene som oppstår ved å benytte tung termisk masse, eller glass og vann i et drivhus, hvordan vinden kan avkjøle og effekten av enkel solavskjerming.

   

Den umiddelbare virkningen på kroppen er paviljongenes hovedfokus, slik blir forståelsen av forbildeprosjektenes utfordringer og løsninger klarere. 

Plansje_side1_crop.jpg
bottom of page