Kunstverkstedet Kjerringøy

Hus for kunstproduksjon og store gårdsmaskiner / skisseprosjekt

1/7