Søyler og vegger

Konkurranseutkast til norges bokpaviljong i Frankfurt

Konkurranse arrangert av: NORLA 

Prosjektperiode:  januar - mars 2018

Prosjektet undersøker hvordan grunnleggende arkitektoniske elementer kan brukes til å skape et rom hvor litteratur som spenner vidt, både historisk, kulturelt og fysisk, kan finne en felles plattform. Derfor etterstreber prosjektet å unngå tydelige symbolske referanser, og heller fokusere på estetisk komposisjon av rom med fysiske elementer.

 

Det er utstillingens innhold som fyller paviljongen med meninger, idéer og kultur, arkitekturen er beholderen.