top of page

Søyler og vegger

Konkurranseutkast til norges bokpaviljong i Frankfurt

Norla_4.jpg

Konkurranse arrangert av: NORLA 

Prosjektperiode:  januar - mars 2018

Prosjektet undersøker hvordan grunnleggende arkitektoniske elementer kan brukes til å skape et rom hvor litteratur som spenner vidt, både historisk, kulturelt og fysisk, kan finne en felles plattform. Derfor etterstreber prosjektet å unngå tydelige symbolske referanser, og heller fokusere på estetisk komposisjon av rom med fysiske elementer.

 

Det er utstillingens innhold som fyller paviljongen med meninger, idéer og kultur, arkitekturen er beholderen. 

Norla_8.jpg
Norla_6.jpg
NORLA_konkurranse_axo.png
NORLA_konkurranse_plan_grå_1.jpg
bottom of page