top of page
Norla_4.jpg

SØYLER   /  VEGGER

KONKURRANSEUTKAST / NORGES BOKPAVILJONG

OPPDRAGSGIVER : NORLA

PROSJEKTPERIODE : 2018

STED : FRANKFURT

Prosjektet undersøker hvordan grunnleggende arkitektoniske elementer kan brukes til å skape et rom hvor litteratur som spenner vidt, både historisk, kulturelt og fysisk, kan finne en felles plattform. Derfor etterstreber prosjektet å unngå tydelige symbolske referanser, og heller fokusere på estetisk komposisjon av rom med fysiske elementer.

 

Det er utstillingens innhold som fyller paviljongen med meninger, idéer og kultur, arkitekturen er beholderen. 

bottom of page