Norla_4.jpg

SØYLER   /  VEGGER

KONKURRANSEUTKAST / NORGES BOKPAVILJONG

OPPDRAGSGIVER : NORLA

PROSJEKTPERIODE : 2018

STED : FRANKFURT

Prosjektet undersøker hvordan grunnleggende arkitektoniske elementer kan brukes til å skape et rom hvor litteratur som spenner vidt, både historisk, kulturelt og fysisk, kan finne en felles plattform. Derfor etterstreber prosjektet å unngå tydelige symbolske referanser, og heller fokusere på estetisk komposisjon av rom med fysiske elementer.

 

Det er utstillingens innhold som fyller paviljongen med meninger, idéer og kultur, arkitekturen er beholderen.